Duscha krukväxter eller inte?

Svaret på frågan om krukväxter mår bra av att duschas eller inte är, som i så många andra fall, att det beror på. Det beror på vilken växt det handlar om, vilken årstid det är, och hur man duschar växten.

Till att börja med är det få växter som behöver duschas året om. Det är framförallt bladväxter som mår bra av att duschas, och då framförallt under hösten och vintern. Det beror på att luften blir torrare inomhus när man skruvar upp värmen mot hösten och vinterns kyla. Att duscha växterna regelbundet under vinterhalvåret gör att man slipper bruna kanter på bladen och att alltför många blad faller av.plants-768717_640

När man duschar växterna gäller det också att göra det på rätt sätt för att de ska må bra av det. Det är till exempel inte bra att använda duschslangen, eftersom det kan ge en för hård vattenstråle som skadar växterna. Helst ska man använda en duschflaska, utformad för just det ändamålet. Däremot kan man fortfarande ställa in växterna i duschen, om man inte vill få vatten på lampor eller annat som står nära växterna. Om du inte har en dusch hemma hittar du duschdörrar och allt annat du behöver på Swedmart.se.

Vissa växter ska man dock aldrig duscha. Det gäller till exempel begonior, som annars lätt kan drabbas av parasiter som mjöldagg. På andra växter kan duschningen däremot hjälpa mot parasiter, till exempel spinnkvalster och bladlöss, som gärna fäster sig på växter i just torr och varm luft. Genom att duscha växterna får man bort damm från bladens ytor, vilket gör att de lättare kan ta upp koldioxiden i luften. Detta gör i sin tur att växterna kan ge ifrån sig mer syre och att inomhusluftens luftfuktighet ökar, vilket alltså skapar en god cirkel. Högre luftfuktighet är bra för både växter och människor.

Ett annat sätt att få in lite fukt kan vara att vädra, att ställa fönstren lite på glänt en stund. Innan man gör detta bör man dock flytta alla växter ur rummet, eftersom de absolut inte mår bra av drag, och särskilt inte draget från en kall vinterdag. Följer du dessa råd kommer du att ha gröna och välmående växter när våren till slut kommer.