Företagsevent är bra för företaget

Företagsevents är oftast ett led i extern eller intern marknadsföring. Events är ett specialarrangemang för att stärka personalens sammanhållning, förståelse för företagets idéer och värderingar samt öka personalens kunskap inför nya framtidsplaner. Företagsevent är vanligtvis en uppskattad, rolig, minnesvärd och trevlig tillställning. Det är fördelaktigt att planera in olika aktiviteter med positiva upplevelser och gärna intressanta föreläsare.

Aktiviteter

Företagsevent innehåller vanligen, precis som konferenser, dryck och mat samt någon form av underhållning. Att inkludera roliga stämningshöjande aktiviteter som exempelvis dans är alltid uppskattat. Det kan vara en bra idé att välja en aktivitet som fleratlet av personalen inte provat på tidigare men som inte är så avancerad. När personalen tillsammans provar något nytt stärks banden mellan deltagarna genom positiva minnen. Ett företagsevent kan gärna innehålla en tävling mot slutet, antingen mellan två lag eller man mot man.

Vad är ett företagsevent?

Företagsevent är ett relativt nytt begrepp men kärnan i ordet är ett uttryck för en tillställning eller ett arrangemang som ett företag ordnar för sin personal av olika anledningar. Vanligast är att öka sammanhållningen och bättra atmosfären bland de anställda men det kan också handla om att öka kunskapen om framtida nya satsningar eller liknande.

Ett bra och effektivt sätt för ett företag att minska kostnaden för lokaler samt öka trivseln bland personalen är att ha sitt kontor i ett Kontorshotell. Det är en förmånlig lokallösning för företag som på senare tid vuxit i popularitet. Det finns idag många alternativ av kontorshotell tillgängliga på mycket centrala platser. Helio är ett företag som specialiserat sig på att erbjuda kontorshotell till företag i centrala lägen utan skyhöga kostnader. Genom att hyra ett kontor i ett kontorshotell kommer ditt företag att kunna spar in cirka 30 till 40 procent av sina kontorskostnader. Helios kontorshotell erbjuder dessutom flexibilitet genom exempelvis korta uppsägningstider plus att ditt företag kan fritt välja det kontor som passar företaget bäst.

Framgångstips

Det finns många saker att tänka på när ditt företag planerar ett event. Några bra framgångstips för företagsevent är att ta god tid med planeringen. Vad vill ditt företag uppnå genom att anordna ett företagsevent? Handlar det om att stärka sammanhållningen hos personalen eller att introducera nya idéer. Vilka aktiviteter kommer din personal att uppskatta mest, vinprovning eller fiske? Ett företagsevent bör inledningsvis inte handla om jobb utan hela arrangemanget bör vara roligt, intressant och underhållande. Fokus bör ligga på att personalen och/eller kunder har roligt tillsammans .

Hur bäst arrangera ett företagsevent?

Det är viktigt för ett företag att ha klart för sig vad de önskar att uppnå med ett företagsevent. Syftet bör vara grunden till vilken typ av event som passar bäst, genomförandet och hela planeringen. Stäm av vilka förväntningar ditt företag har, vilka resultat du önskar att uppnå samt sätt konkreta mål. Detta kommer att förenkla arbetet med att utröna det faktiska resultatet av ett företagsevent. Det är viktigt att inte slarva med uppföljningen. Ett företagsevent bör ha ett mål att uppnå och i slutändan behöver resultatet stämmas av. Vad behöver förbättras eller kunde en annan typ av event ha valts för att få ett bättre resultat? Se till att skapa transparens och tydlighet i gruppen och att deltagarna är raka och ärliga med vad de anser om det företagsevent de precis deltagit i.