Växter till din damm

En damm i trädgården är ett trivsamt sätt att föra in ett vattenelement bland allt det gröna. Om den sköts på rätt sätt kan dammen bli en oas som skänker lugn och ro, och som pryder din trädgård. Här kommer några tips på växter som passar utmärkt att dekorera din damm med.

Näckrosor är den perfekta vattenväxten att plantera i din damm av flera anledningar. Dels ger den dammen skydd från solen, vilket minskar algbildningen. Dels kan de stora näckrosbladen ge gömställen åt fiskar och annat liv som finns i dammen. Dessutom är näckrosor mycket vackra att se på. De finns i olika varianter och färger, som har olika längd. Detta gör att vissa näckrossorter passar bättre eller sämre för dammar med ett visst djup. Din damm måste vara 20 centimeter längre än det planteringsdjup som anges när du köper växten för att den ska klara sig.water-lily-182636_1280

Runt om dammens kanter passar det att dekorera med fuktzonväxter. Dessa är växter som trivs som bäst i fuktiga lägen, som precis intill en damm. Du måste dock se till att vattennivån inte når växterna på vintern, eftersom de inte klarar att övervintra om de är under is.

En kategori växter som behövs av praktiska anledningar snarare än dekorativa är undervattensväxter. Dessa växter hjälper till att hålla dammen fräsch, eftersom de tar upp kväve och avger syre. En annan kategori växter som kombinerar nytta med nöje är flytande vattenväxter. De är vackra att se på och utgör en grön dekor på dammens yta, samtidigt som de är praktiska på samma sätt som näckrosor, eftersom de ger solskydd åt dammen. När man sätter växterna i vattnet bör man dock skydda dem mot solen den första tiden, eftersom de kan tappa sin uppsugningsförmåga under transport. Detta kan göra att de blir lite solbrända i kanterna om de inte får suga åt sig vatten först. För att hålla dina växter glada och friska bör du förse dem med växtnäring med jämna mellanrum.

Om du vill passar det också utmärkt att plantera några fiskar i dammen, till exempel karpar. Om du föredrar fiskar i det vilda, i lite större vattendrag, hittar du allt du behöver för fiske på Huntyardberras.com.